Een frisse wind in zuivelland 

Melkunie wil iedereen met plezier van zuivel laten genieten. Daarom willen we klimaatverandering en het verdere verlies van biodiversiteit tegengaan. We kunnen en willen hier niet mee wachten. Daarom reduceren we stap voor stap de uitstoot van de broeikasgassen die in onze hele keten vrijkomen*. En we werken aan het verbeteren van de biodiversiteit op en rondom Nederlandse boerderijen. Zo kun jij blijven genieten met een goed gevoel.

*dit geldt voor Melkunie melk (m.u.v. Halfvolle melk 2,25L), yoghurt, karnemelk, vla (m.u.v. Stroopwafelvla), pap, slagroom en Milk&Fruit.

Koeienscheten.png

Laat maar waaien!

Even iets heel anders. Wat weet jij van koeienscheten? We moeten je er wat over vertellen. Koeien laten boeren en scheten tijdens hun spijsvertering. Zo stoten ze bijvoorbeeld methaan uit, een sterk broeikasgas. Laat maar waaien, denken die dames natuurlijk. En gelijk hebben ze. Maar er komen nog steeds veel broeikasgassen in de atmosfeer die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Daarom hebben we onszelf doelen gesteld. Ons doel als bedrijf is om de uitstoot op met name boerderijen en door voerproductie met 30% te hebben verlaagd per kg melk ten opzichte van 2015. En om eind 2030 onze uitstoot van broeikasgassen in de fabrieken en eigen logistiek met 63% te hebben verlaagd ten opzichte van 2015. Ambitieuze doelen, dus we zijn aan de slag gegaan.

Grazende koe.png

Minder uitstoot, van koe tot koelkast.

Uitstoot verminderen doen we stap voor stap. Op de boerderij werken onze boeren er al een aantal jaar aan om uitstoot te verminderen. De resultaten houden onze de boeren sinds 2021 bij met uitgebreide Klimaatchecks. De boeren die meedoen krijgen bezoek van een externe adviseur, die de ingevulde data van de Klimaatcheck valideert. En daarna advies geeft welke verdere maatregelen de boer kan nemen om uitstoot te verminderen. Voorbeelden van reductiemaatregelen op onze boerderijen zijn preciezere dosering van mest en groene stroom op de boerderij. En sommige boeren geven hun koeien bijvoorbeeld eiwitrijk eten van eigen teelt. Zo zijn ze dol op alfalfa en klaver. Mmm... misschien zit daar wel een klavertje vier bij.

Melkpak (1).png

Naast de uitstoot die we verminderen op de boerderij, zijn we druk bezig om de uitstoot van álle broeikasgassen te verminderen die vrijkomen in de gehele Melkunie keten. Van koe tot koelkast. Onze pakken melk, yoghurt, karnemelk, vla**, pap en Milk&Fruit (excl. dop) zijn gebaseerd op hernieuwbare materialen***. Door mass-balanced materiaal te gebruiken, hebben we het totale gebruik van fossiel materiaal verminderd ***. En we kopen voor deze producten groene stroom en biogas in voor de fabriek in Nijkerk. Uuhm, biogas? Ja, dat is gas uit de vergisting van organisch restafval. In ons geval huishoudelijk afval. Zo gebruiken we steeds minder fossiele brandstoffen.

**m.u.v. Stroopwafelvla
***In de productie van plastic voor de binnenste en buitenste laag van het pak is een equivalente hoeveelheid hernieuwbaar materiaal toegevoegd aan fossiel plastic via het mass balance systeem. Dit geldt voor het pak, nog niet voor de dop.

Impact boom (1).jpg

Biodiversiteit op onze boerderijen

Met onze partners BoerenNatuur, haar agrarische collectieven en Trees For All werken we aan het verbeteren van de biodiversiteit op en rondom boerderijen in Nederland. Hoe we dat doen? Van 2023 tot en met 2025 krijgt een geselecteerd aantal boerderijen een advies op maat en daarna planten we 40.000 bomen en struiken op en rondom deze boerderijen. Voor de aanplant van de bomen en struiken wordt gekozen voor regionale soorten, die passen bij het landschap en de bodem. Wil je weten hoe Trees for All de juiste bomen selecteert om te planten? Kijk dan hier.

Klaverweide.png

Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op aarde. Helaas gaat het met de biodiversiteit in Nederland niet goed. Van de planten en dieren die van nature in Nederland leefden is nog maar een klein deel over. Door bomen en struiken te planten op de boerderij komt er boven én onder de grond meer leven: van planten, schimmels en insecten tot vogels en zoogdieren. Wist je dat door het planten van bomen natuurgebieden weer met elkaar kunnen worden verbonden? Zo kunnen dieren makkelijker van het ene naar het andere natuurgebied gaan. Dieren én mensen kunnen niet zonder bomen. Ze geven zuurstof, water, schone lucht en voedsel. En ze zijn het leefgebied van talloze planten en dieren: boven én onder de grond. Ook niet onbelangrijk, bomen geven schaduw voor vee en slaan op een natuurlijke manier CO2 op. Dit draagt bij aan een beter klimaat.

 

Jongen drinkt melk.png

Om de bomen en struiken te mogen planten en op de juiste plaats te planten, helpen BoerenNatuur en haar collectieven. BoerenNatuur is een Nederlandse vereniging waar wel 11.000 boeren bij zijn aangesloten. De boeren werken samen in agrarische collectieven. Ze wisselen bijvoorbeeld kennis uit. Allemaal met als doel om de natuur en het landschap op en rondom de boerderij te beheren en biodiversiteit te verbeteren. Hoe gaat het in zijn werk? De collectieven en de boeren maken samen een beplantings- en beheerplan op maat per boerderij. De boeren planten daarna de bomen en struiken op de juiste plek. Om ze goed te laten groeien krijgen de boeren advies hoe ze de aanplant kunnen beheren en onderhouden. Trees for All monitort de geplante bomen en struiken. Zo werken we samen aan het verbeteren van de biodiversiteit.