Een frisse wind in zuivelland

                          Melkunie verduurzaamt haar yoghurt, melk en karnemelk

Melkunie wil iedereen zorgeloos van zuivel laten genieten. En we willen ons graag inzetten tegen klimaatverandering. We willen niet wachten, maar nú doen wat we kunnen tegen de opwarming van de aarde. Daarom reduceren we voor Melkunie melk, yoghurt en karnemelk* stap voor stap de uitstoot van de broeikasgassen die in onze gehele keten vrijkomen, en investeren we in gecertificeerde bosprojecten voor de uitstoot die we op korte termijn niet kunnen verminderen. Zo kun jij blijven genieten met een goed gevoel. 

*M.u.v. Melkunie Boeren Karnemelk 1L en Halfvolle Melk 2,25L 

 

 

Wat weet jij van koeienscheten? 

Even iets heel anders. Wat weet jij van koeienscheten? We moeten je er wat over vertellen. Koeien laten boeren en scheten tijdens hun spijsvertering. Zo stoten ze bijvoorbeeld methaan uit. Laat maar waaien, denken die dames natuurlijk. En gelijk hebben ze! Maar er komen nog steeds veel broeikasgassen in de atmosfeer die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Daarom hebben we onszelf een doel gesteld. Ons doel is om eind 2030 onze uitstoot van broeikasgassen in de gehele keten van Melkunie melk, yoghurt en karnemelk* met 30% te hebben verlaagd ten opzichte van 2015. Een ambitieus doel, dus moeten wij aan de slag. 

 

 

Hoe vermindert Melkunie uitstoot? 

Op de boerderij werken onze boeren er al jaren aan om hun klimaatvoetafdruk (dat is de impact op het klimaat door uitstoot) te verkleinen. De resultaten houden we jaarlijks bij met een uitgebreide Klimaatcheck. Voorbeelden van reductiemaatregelen op onze boerderijen zijn optimalisatie van mestgebruik, groene stroom op de boerderij en duurzaam geproduceerd voer voor de koeien. Naast de uitstoot die we stap voor stap verminderen op de boerderij, is Melkunie druk bezig om de uitstoot van álle broeikasgassen die vrijkomen in de gehele keten van Melkunie melk, yoghurt en karnemelk* te verminderen. We kopen bijvoorbeeld groene stroom en biogas** voor de fabriek in Nijkerk. Uuhm, biogas? Ja, dat is gas van biologische oorsprong. Zo gebruiken we steeds minder fossiele brandstoffen.  

*M.u.v. Melkunie Boeren Karnemelk 1L en Halfvolle Melk 2,25L 

**We kopen biogas in voor het aandeel Melkunie melk, yoghurt en karnemelk* in onze fabriek in Nijkerk 

 

 

Investeren in bosprojecten 

Hoe graag we ook snel uitstoot willen reduceren, veranderingen doorvoeren kost wat tijd. Daarom kiezen we er voor om voor onze overgebleven uitstoot te investeren in gecertificeerde projecten gericht op aanplanten van bomen en behoud van regenwoud. En in de tussentijd werken wij hard om onze uitstoot voortdurend te verminderen. 

 

 

Hoe zorgen we dat reductie en investeringen grondig gebeuren? 

Melkunie melk, yoghurt en karnemelk* zijn goedgekeurd volgens de Climate Neutral Certification-standaard die erkend is door ISEAL (een wereldwijde organisatie die toezicht houdt op duurzaamheidsstandaarden). Deze producten voldoen aan de criteria in de standaard en mogen daarom het ‘Climate Neutral Certified’ label voeren. Climate Neutral Group, de eigenaar van de standaard, helpt bedrijven om hun klimaatimpact te verminderen. Zie ook www.climateneutralcertification.com.

 

Nederlandse weidemelk

Melkunie melk, yoghurt en karnemelk* worden gemaakt met weidemelk van Nederlandse boeren, waarvoor we stap voor stap de uitstoot van de broeikasgassen die in onze gehele keten vrijkomen reduceren, en investeren in gecertificeerde bosprojecten voor de uitstoot die we op korte termijn niet kunnen verminderen. Weidemelk is melk van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen (bron: www.weidemelk.nl). 

*M.u.v. Melkunie Boeren Karnemelk 1L en Halfvolle Melk 2,25L