Een frisse wind in zuivelland

Er waait een frisse wind in zuivelland. Want bij Melkunie reduceren we stap voor stap de uitstoot van broeikasgassen. En werken we aan het verbeteren van biodiversiteit op en rondom Nederlandse boerderijen.

melkunie halfvolle melk met koetje

Melkunie wil iedereen met plezier van zuivel laten genieten. Elke dag opnieuw. Daarom willen we klimaatverandering en het verdere verlies van biodiversiteit tegengaan. Daar kunnen en willen we niet mee wachten. Daarom reduceren we stap voor stap de uitstoot van de broeikasgassen die in onze hele keten vrijkomen*. En werken we stap voor stap aan het verbeteren van biodiversiteit op en rondom Nederlandse boerderijen. Zo kun jij met plezier blijven genieten. 

*dit geldt voor Melkunie melk (m.u.v. Halfvolle melk 2,5L), yoghurt, karnemelk, vla, pap, slagroom en Milk&Fruit.

Koe in grasveld.

Minder uitstoot, van koe tot koelkast

Uitstoot verminderen doen we stap voor stap. Op de boerderij werken onze boeren er al een aantal jaar aan om uitstoot te verminderen. De resultaten houden ze sinds 2021 bij met uitgebreide Klimaatchecks. De boeren die meedoen krijgen bezoek van een externe adviseur, die de ingevulde data van de Klimaatcheck valideert. En daarna advies geeft welke verdere maatregelen de boer kan nemen om uitstoot te verminderen. Voorbeelden van reductiemaatregelen op onze boerderijen zijn preciezere dosering van mest  en groene stroom op de boerderij. En sommige boeren geven hun koeien bijvoorbeeld eiwitrijk eten van eigen teelt. Zo zijn ze dol op alfalfa en klaver. Mmm... misschien zit daar wel een klavertje vier bij.

Naast de uitstoot die we verminderen op de boerderij, zijn we druk bezig om de uitstoot van álle broeikasgassen te verminderen die vrijkomen in de hele Melkunie keten. Van koe tot koelkast. Zo is het plastic in onze pakken melk, yoghurt, karnemelk, vla, pap en Milk&Fruit (allemaal excl. dop) gebaseerd op aankoop van hernieuwbare materialen**.

Hernieuwbare materialen groeien uit zichzelf steeds weer aan in de natuur. Door dit volgens het mass-balanced systeem in te kopen, is het totale gebruik van fossiel materiaal in door ons gebruikt plastic verminderd en gebruiken we meer hernieuwbaar materiaal**. Lees hier meer over hernieuwbaar materiaal en het mass balance systeem. En we kopen voor deze producten groene stroom en biogas in voor de fabriek in Nijkerk. Uuhm, biogas? Ja, dat is gas uit de vergisting van organisch restafval. In ons geval huishoudelijk afval. Zo gebruiken we steeds minder fossiele brandstoffen. 

**Onze pakken bestaan uit meerdere lagen. Voor de productie van het plastic voor de binnenste en buitenste laag heeft de leverancier hernieuwbaar materiaal gekocht via het mass balance systeem. Dat betekent dat de leverancier de hoeveelheid hernieuwbaar materiaal heeft gekocht die gelijk is aan de te gebruiken hoeveelheid plastic door Melkunie. Dit hernieuwbare materiaal is bij de productie toegevoegd aan  fossiel plastic. Dit geldt voor het pak, nog niet voor de dop.

Melkunie overzicht van de impact van onze bomen

Biodiversiteit op onze boerderijen

Met onze partners BoerenNatuur, haar agrarische collectieven en stichting Trees For All werken we stap voor stap aan het verbeteren van de biodiversiteit op en rondom boerderijen in Nederland. Hoe we dat doen? Van 2023 tot en met 2025 krijgt een geselecteerd aantal boerderijen een advies op maat en daarna planten we 40.000 bomen en struiken op en rondom deze boerderijen. Voor de aanplant van de bomen en struiken wordt gekozen voor inheemse soorten, die passen bij het landschap en de bodem. Wil je weten hoe Trees for All de juiste bomen selecteert om te planten? Kijk dan hier.  

Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op aarde. Helaas gaat het met de biodiversiteit in Nederland niet goed. Van de planten en dieren die van nature in Nederland leefden is nog maar een klein deel over. Door bomen en struiken te planten op de boerderij komt er boven én onder de grond meer leven: van planten, schimmels en insecten tot vogels en zoogdieren. Wist je dat door het planten van bomen natuurgebieden weer met elkaar kunnen worden verbonden? Zo kunnen dieren makkelijker van het ene naar het andere natuurgebied gaan. Dieren én mensen kunnen niet zonder bomen. Ze geven zuurstof, water, schone lucht en voedsel. En ze zijn het leefgebied van talloze planten en dieren: boven én onder de grond. Ook niet onbelangrijk, bomen geven schaduw voor vee en slaan op een natuurlijke manier CO2 op. Dit draagt bij aan een beter klimaat. 

Om de bomen en struiken op de juiste plaats te planten, helpen BoerenNatuur en haar collectieven. BoerenNatuur is een Nederlandse vereniging waar veertig agrarische collectieven bij zijn aangesloten. 11.000 boeren nemen deel. De boeren werken samen in die agrarische collectieven en wisselen bijvoorbeeld kennis uit. Allemaal met als doel om de natuur en het landschap op en rondom de boerderij te beheren en biodiversiteit te verbeteren. Hoe gaat het in zijn werk? De collectieven en de boeren maken samen een beplantings- en beheerplan op maat per boerderij. De boeren planten daarna de bomen en struiken op de juiste plek. Om ze goed te laten groeien krijgen de boeren advies hoe ze de aanplant kunnen beheren en onderhouden. Trees for All monitort de geplante bomen en struiken. Zo werken we stap voor stap samen aan het verbeteren van de biodiversiteit.